Awareness  →  Desire  →  Knowledge  →  Ability  → Reinforcement


 

Det tredje trin

Ligesom forandringshistorien, skal forandringsledere sikre at både ledere og medarbejdere er velinformeret om de kommende forandringer. Knowledge komponentet af ADKAR® modellen tilstræber dog mere end bare information. 

Medarbejdere skal vide specifikt hvilke kompetencer og hvilken adfærd, der er nødvendig for en succesrig forandring. Sammen med dine sponsorere, skal du som forandringsleder, sikre et organisatorisk engagement såvel som formelle programmer til at understøtte dette trin. 

Fra formel træningssessioner i eksempelvis de avanceret IT systemer, coaching og sparring med ledere om, hvordan man skal håndtere kulturelle forandringer, adgang til manualer og guidelines til en hotline som medarbejdere kan ringe til. Mulighederne er mange. 

En anerkendt metode til at etablere et miljø, som opfostrer viden, er 70:20:10 modellen for læring og udvikling.

 
 

70:20:10

70:20:10 er en model, som skaber en struktur for hvordan mennesker lærer effektivt. Forestil dig at gå til et 6 timers seminar - hvor meget af den kolosalle mængde af information, du kan modtage i den tidsperiode. Hvor meget glemmer du med det samme?

Modeller foreslår, at læring grundlæggende er:

  • 70% fra udfordrende opgaver

  • 20% fra udviklende forhold

  • 10% fra kursusmateriale og træning

For at høste fordelene ved effektiv læring skal du, som forandringsleder, begynde at faciliterer uformelle læringsmiljøer fremfor bestyre formelle træningsprogrammer. Se Charles Jennings forklare i denne video.