Persondatapolitik

 

§ 1

Introduktion

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan HUMAN UNIVERZ Partner byHeart ApS (”HUMAN UNIVERZ”) indsamler og anvender dine persondata, når du bruger vores hjemmesider, tjenester og ydelser.

Ved at gøre brug af vores hjemmesider og tjenester accepterer du denne persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at HUMAN UNIVERZ kan indhente dine persondata.

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysninger til HUMAN UNIVERZ på denne side.

 

§ 2

Persondata, som HUMAN UNIVERZ indsamler og behandler

HUMAN UNIVERZ kan indsamle og behandle dine persondata til følgende formål:

  • Levering af tjenester og ydelser

  • Gennemføre tilmeldinger til kurser, foredrag m.v.

  • Sikre historik af personer, HUMAN UNIVERZ har certificeret

  • Nyhedsbreve og lignende såfremt du anmoder herom

  • Gennemførelse af undersøgelser af kundetilfredshed og anden statistik

De persondata som HUMAN UNIVERZ indsamler og behandler kan blandt andet omfatte

  • Kontaktoplysninger, eksempelvis navn, adresse, fødselsdagsdato, telefonnummer, e-mail og lignende

  • Oplysninger om din brug af vores hjemmesider, tjenester og ydelser eksempelvis, hvordan du færdes samt bruger vores hjemmesider

  • Lokalitetsoplysninger eksempelvis GPS-oplysninger og IP-adresse

  • Andre oplysninger, der er nødvendige for at levere ønskede tjenester og ydelser til dig

 

§ 3

Videregivelse af persondata

De personoplysninger som HUMAN UNIVERZ indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke.

HUMAN UNIVERZ kan dog videregive dine persondata til tredjeparter (eksempelvis vores samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere ønskede tjenester til dig. I disse tilfælde vil HUMAN UNIVERZ kun videregive persondata til tredjeparter, som kan behandle dine data med den fornødne sikkerhed, fortrolighed og integritet.

Dine persondata kan i visse tilfælde blive overført til og behandlet i eller opbevaret i lande uden for EU. Ved at give dine oplysninger til HUMAN UNIVERZ og ved at gøre brug af vores tjenester og ydelser, herunder denne hjemmeside, giver du udtrykkeligt samtykke til at dine persondata kan overføres til samt behandles eller opbevares i lande uden for EU. HUMAN UNIVERZ har truffet passende foranstaltninger for at sikre, at dine persondata behandles sikkert og i overensstemmelse med denne persondatapolitik. 

HUMAN UNIVERZ kan herudover være forpligtet til at videregive dine persondata i medfør af lovgivningen.

HUMAN UNIVERZ kan indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af vores tjenester med hensyn til forbedring og videreudvikling af hjemmesider og tjenester. Disse oplysninger behandles kun i aggregeret og anonymiseret form. 

 

§ 4

Opbevaring af persondata

HUMAN UNIVERZ opbevarer dine persondata i det tidsrum det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål op til 60 måneder. I mellemtiden kan dele af dine oplysninger anonymiseres. Efter udløbet af denne periode vil HUMAN UNIVERZ slette alle dine persondata.

Hvis du ansøger en stilling hos os, opbevarer vi dine oplysninger op til 6 måneder.

 

§ 5

Behandlingssikkerhed

HUMAN UNIVERZ har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine persondata.

Hvis HUMAN UNIVERZ videregiver dine persondata til databehandlere, vil vi sikre, at disse databehandlere ligeledes har implementeret og gennemført passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine persondata.

 

§ 6

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at HUMAN UNIVERZ kan behandle dine oplysninger ved at kontakte HUMAN UNIVERZ. Det indbefatter typisk at vi vil ophøre med at behandle dine persondata.

Du kan finde kontaktoplysninger til HUMAN UNIVERZ på denne side.

 

§ 7

Indsigtsret

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvorvidt HUMAN UNIVERZ behandler oplysninger om dig. I givet fald, vil vi oplyse dig, hvilke persondata vi behandler, formålet med behandlingen samt hvorvidt dine persondata er videregivet til tredjeparter.

Du har ret til at modtage en kopi af ovenstående oplysninger.

 

§ 8

Øvrige rettigheder

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at HUMAN UNIVERZ behandler dine persondata.

Du har ret til at få berettiget, slettet eller blokeret persondata, der er vildledende, ukorrekte eller behandles i strid med gældende lovgivning.

 

§ 9

Klage

Du kan til enhver tid kontakte HUMAN UNIVERZ, hvis du mener, at HUMAN UNIVERZ behandler dine persondata i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til enhver tid at klage til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger ved at klikke her.

 

§ 10

Ændringer

HUMAN UNIVERZ forbeholder sig retten til at ændre denne persondatapolitik fra tid til anden.  

HUMAN UNIVERZ’ til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på denne side. HUMAN UNIVERZ kan dog også vælge at informere dig på anden vis, hvis der er tale om væsentlige ændringer i persondatapolitikken.

Persondatapolitik. Version 1.0.