TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

DEN NY TIDS LEDER


HVORFOR TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP?

Vi lever i en tid, der kalder på høj bevidsthed, høj ansvarlighed og lederskab. Vi lever i en tid, hvor der er behov for nye redskaber og perspektiver for at håndtere den hastige udvikling og stigende krav. Nye værktøjer og perspektiver til at skabe den nødvendige transformation. I organisationen og hos den enkelte.

Spillereglerne er ændret. Vi bliver nødt til at forandre den måde vi går til forandringsledelse på, den måde vi ser verden og os selv på. Vi bliver nødt til at integrere nye perspektiver og redskaber, så vi kan agere i den verden, vi lever i og bidrage til at transformere den.

Det kræver en ny indsats båret af høj selvindsigt, høj personlig ansvarlighed, høj emotionel intelligens, høj bevidsthed om de mekanismer, der er på spil. Både de organisatoriske love, de psykologiske mekanismer og de universelle principper, vi alle er underlagt. Og det hele starter hjemme os den enkelte leder selv.

Er du klar til at tage ansvar for denne transformation?

Er du klar til at træde ind i rollen som Master of Transformational Leadership