ADFÆRDSDESIGN

Adfærdsdesign i dine forandringer

Denne interaktive, hands-on workshop henvender sig til dig, der gerne vil lære flere konkrete og håndgribelige metoder og værktøjer til, hvordan du kan gennemføre og rådgive om forandringsinitiativer, så du og din organisation opnår og fastholder de ønskede resultater og gevinster. Workshoppen er baseret på teori, metoder og værktøjer fra adfærdsdesign-området, og du får mulighed for at arbejde med dit og din organisations projekt, så du får prøvet metoder og værktøjer af i praksis.

Formål og mål

Forskning indenfor adfærdsøkonomi, psykologi og sociologi peger på, at det er afgørende, at forandringer er meget konkrete og håndgribelige - og at det skal være let for ledere og medarbejdere at gøre det, der forventes af dem - hvis en forandring skal lykkes og fastholdes.

Denne workshop handler om, hvordan du kan planlægge, implementere og forankre din forandring, så den støtter op om, hvordan vi mennesker egentlig agerer i hverdagen – hvorfor vi gør, som vi gør. Ved at tilrettelægge og gennemføre din forandring baseret på indsigt i menneskelig adfærd kan du lettere og mere effektivt nå de forretningsmæssige mål i din forandringsopgave.

Agenda for workshoppen

Workshoppen tager udgangspunkt i teorier, metoder og værktøjer fra adfærdsdesign-området.

  • Velkommen (introduktion og forventninger)

  • Hvad er adfærdsdesign og nudging?

  • Hvorfor er adfærdsdesign et relevant supplement, når vi skal skabe succesfulde forandringer?

  • Konkrete metoder og værktøjer til at planlægge, implementere og forankre en ønsket ændring

  • Brug af adfærdsdesign i de forskellige faser i en forandring

  • Næste skridt og afrunding

Vil du høre mere?

 
Louise H 01 1-1.jpg

Louise Neel Høyer

Partner
+45 22 55 23 32
louiseh@humanuniverz.com
LinkedIn