UDBYTTE

MÆRKBARE RESULTATER PÅ BUNDLINJEN


 

MENNESKER I FORANDRINGER

Forandringer er et konstant vilkår. Til trods for dette lykkes kun 3 af 10 forandringsprocesser, og det koster dyrt på bundlinjen, når man glemmer den proces, medarbejderne skal igennem under forandringerne.

Forandringer sker i et hurtigt tempo og med nogle konsekvenser, som stiller store krav til virksomhedens evne til at være smidig og parat. Resultatet af forandringerne udebliver, hvis man ikke har den menneskelige side med. Virksomheder, der anvender effektiv forandringsledelse, forøger deres sandsynlighed for at opnå de ønskede forretningsmæssige resultater fra deres forandringer med op til 6 gange.

 
 
 

UDBYTTE AF BEVIDST OG EFFEKTIV FORANDRING OG ÆGTE LEDERSKAB

HUMAN UNIVERZ er en international frontløber i forandringsledelse og lederskab. Vi styrker menneskers potentiale og skaber forretningsmæssig succes, ved brug af effektive og holistiske metoder.

Vi hjælper individer og organisationer med at:

  • accelerere forandringshastigheden og realisere gevinster – til tiden og inden for budgettet

  • bringe individer gennem forandringer via effektive redskaber – baseret på best pratice

  • stoppe autopiloten, og vælge den bevidste, excellente forandringsadfærd

  • opbygge individuelle og organisatoriske kompetencer til at kunne eksekvere

  • skabe overblik over igangværende forandringer

  • måle fremdrift og identificere 'bremseklodser'