Moduloversigt

Transformational Leadership


TL Modul Badge 01.png

MODUL 1


DEN BEVIDSTE LEDER

Sluk autopiloten – er du vågen, leder?

Hjerneforskere siger, at ca. 95% af vores adfærd er ubevidst. Vi handler og reagerer meget af tiden på autopilot. Men forandringsledelse og transformation kræver vågenhed, undren og høj bevidsthed omkring nuværende mønstre og vaner. Den bevidste leder har trænet en evne til at opdage, udforske og udfordre uhensigtsmæssige mentale, følelsesmæssige og energetiske mønstre på en balanceret måde – hos sig selv og medarbejderne. Den bevidste leder formår at se individets nuværende styrker og svage punkter og formår at udvikle den enkelte ud fra den enkeltes ståsted uden hensyntagen til egne svagheder og styrker.

På uddannelsens første modul øges din bevidsthed om din egen autopilot-adfærd og reaktionsmønstre. Du introduceres til en lang række værktøjer, som kan vække autopiloten – hos dig selv og dit team., herunder aflæsning af kropssprog og anvendelsen af de fem sanser i din kommunikation.

TL Modul Badge 02.png

MODUL 2


DEN KOMMUNIKERENDE LEDER

Brænd igennem med dine budskaber

Den kommunikerende leder udtrykker sig tydeligt og kraftfuldt fra sit hjerte, bruger bevidst sin unikke stemme som en del af sin personlige fremtoning og formidler sine budskaber med troværdighed, gennemslagskraft og professionalisme.

Den kommunikerende leder involverer medarbejderne i forandringsprocessen, engagerer dem gennem dialog, giver og søger styrkende feedback. Det medvirker til tryghed, åbenhed og nærvær.

På dette modul arbejder du med din kommunikative kraft, herunder din personlige fremtoning og stemme. du opdager den kilde til transformation, der ligger i at brænde igennem med dine budskaber på din helt egen måde. ved at arbejde med kropssprog og stemme lærer du at maksimere dit eget og andres skabende potentiale, blandt andet ved at fremtræde scenevant og empatisk. vi arbejder med kunsten at give og modtage powerfuld feedback som en vej til at skabe engagement, udvikling og tillid i team og organisationen.

TL Modul Badge 03.png

MODUL 3
DEN ANERKENDENDE LEDER

Mer' motivation og arbejdsglæde, tak!

Den anerkendende leder er positiv, motiverende, værdsættende og rummelig. Lederen er rollemodel og formår at værdsætte og anerkende teamets indsats, både med ord og handling. Værdsættelse og anerkendelse der påvirker arbejdsglæde, motivation og forandringsvillighed.

Ledere ved, at de ikke kan skabe transformation alene. De har behov for allierede for at få ekstraordinære ting til at ske i organisationen.

På dette modul lærer du, hvordan du kan skabe tillid, løfte energien, motivationen og arbejdsglæden i dit team ved hjælp af forskellige teknikker til værdsættelse og anerkendelse. Du opnår forståelse for nogle psykologiske mekanismer, der skal i spil afhængig af medarbejderens anerkendelses-triggers, og lærer, hvordan du konkret kan værdsætte dine teammedlemmer ved hjælp af let anvendelige praktiske redskaber, der højner motivationen og forandringslysten.

 
TL Modul Badge 04.png

MODUL 4


DEN frygtbevidste og AUTENTISKE LEDER

Smid masken - vis hvem du er!

Den autentiske leder besidder en høj grad af selvindsigt, integritet og mod.

Kunder, ledelse og medarbejdere er ikke i tvivl, når de møder en autentisk leder. Autensitet skaber troværdighed og giver et åbent, trygt fundament i forandringsprocesser.

På dette modul får du indsigt i dine reaktionsmønstre og nogle mulige motivationer for dine handlinger. Vi arbejder med dine og organisationens skyggesider, sårbarhed og autentisitet, frygt og mod, tillid og forsvarsmekanismer. Du arbejder i dybden med din personlige historie og får indblik i den sammenhæng, der er mellem din lederstil og din personlige historie. Du får finder ud af hvilke konsekvenser det kan have for dine relationer og din adfærd i organisationen.

Du får øget bevidstheden om dine egne begrænsninger, selvopfattelse og dine adfærds/tankemønstre – og de aftryk, det sætter i organisationen, i dine teams og i dit private liv. Du opdager, om du indtil nu har modarbejdet det naturlige flow i og udenfor dig – og begynder at opbygge bevidsthed om den vej, du med fordel kan opbygge og skabe omkring eget lederskab.

TL Modul Badge 05.png

MODUL 5
DEN ROBUSTE OG NÆRVÆRENDE LEDER

Mer fokus og nærvær

Den robuste og nærværende leder er i stand til at være nærværende og fuldt tilstede - i situationen, i relationen og i kroppen, også under pres. At være bevidst og nærværende er afgørende for at kunne skabe forandring. I forandringsprocesser er det lederens opgave at opdage og udforske den modstand som naturligt opstår hos medarbejdere. Lederens evne til at fokusere, gennemskue og handle på det som forstyrrer transformation, er altafgørende for succes. Mange ledere lever i det vi kalder ”KPI tunnelen” og er godt trænede i at tage skyklapper på og ignorere det, som reelt sker i organisationen.

På dette modul lærer du at være tilstede med fuld opmærksomhed, i dig selv og i det du arbejder i. Du lærer teknikker, der opøver din evne til at være nærværende, fokuseret og bevidst, både i hverdagen og i særligt presserende situationer, hvor dit nærvær er helt nødvendigt for at træffe de rigtige beslutninger. Du vil lære om vigtigheden af vekselvirkning mellem præstation og restitution, peaks-state og low-zone. Du får konkrete redskaber til at reducere stress. Du træner mindfulness, nærværende lytning, stress-reducerende vejrtrækningsøvelser og forskellige meditationsteknikker – du får skabt det perfekte fundament for at være robust og nærværende.

TL Modul Badge 06.png

MODUL 6


DEN emotionelle og INTUITIVE LEDER

Dig og din GPS

Den intuitive leder lytter til sin mavefornemmelse, har tillid til og formår at bruge den intuitive intelligens.

Hjertets intelligens er 5000 gange stærkere end hjernens – på trods af det, er det de færreste, der bruger og har tillid til deres intuition. Hvilke informationer og oplevelser går du glip af, når du primært bruger hjernen i din rolle som transformer og leder? Hvad sker der, når du lærer at tolke din krops signaler, adskille følelser, sansninger og tanker, og hvordan får du skabt bedre resultater? Hvad er intuition overhovedet og hvordan kan du finde kraft til at følge den?

På dette modul lærer du om kroppens og hjertets intelligens, du træner din intuition, arbejder med bevidstheden om din energi og får eksempler på hvad du kan bruge den til i arbejdet med transformation i organisationen og privat.

Vi undersøger på dette modul også emner som ansvarlighed, timing, forcering og acceleration: er dine beslutninger og handlinger balancerede ift. dig selv og helheden? Kan alle få, hvad de ønsker? hvad belønner du – performance eller indsats? hvem belønner du – de som minder om dig selv eller de som udfordrer dig? hvordan anvender du din handlekraft? hvem er du i forhold til de andre? hvordan påvirker din ledelsesstil gruppen? hvordan bruger du dig selv bedst muligt?

 
TL Modul Badge 07.png

MODUL 7


DEN visionære leder

Skab fremtiden

På dette modul arbejder vi med koblingen mellem din personlige og virksomhedens vision. Vi sætter fokus på dine personlige værdier, din vision og passion, dit personlige lederskab, og på hvordan du kan anvende dem til at udleve virksomhedens vision. Effektiv transformation kræver at du anvender visionære tanker og handlinger. Vi udfordrer dine tankemønstre og træner din evne til at igangsætte forandringsprocesser.

Den visionære leder evner at forestille sig fremtiden og er medskaber af sin egen fremtid.

Fremtidens leder har en drøm og styrer efter at gøre den virkelig ved hjælp af sit indre kompas. Lederen har ideer og visioner om, hvad fremtiden kan bringe, og hvad et team kan opnå, når alle arbejder sammen for et fælles mål. Lederen ser positivt på fremtiden, og tror på at mennesker kan gøre en forskel. Men visioner som kun lederen selv forstår, er ikke nok til at skabe en organisatorisk transformation. Ledere skal også evne at få andre til at se de spændende fremtidsmuligheder, kommunikere håb og drømme, og på den måde inspirere, involvere og engagere andre. Den visionære leder viser, hvordan deres værdier og interesser bidrager til virksomhedens vision, og skaber entusiastiske følgere.

TL Modul Badge 08.png

MODUL 8


DEN SKABENDE OG INSPIRERENDE LEDER

Vanebrydende og banebrydende

Den skabende og inspirerende leder ser nye muligheder og skaber et innovativt miljø. Lederen evner at tænke ud af boksen, se rundt om hjørner og udfordrer andre til at gøre det samme. Den skabende leder lader sig ikke begrave i fakta, men leder efter alternative muligheder og konstellationer, bidrager selv med nye løsninger og inspirerer til nye forretningsløsningsmodeller. Den skabende leder er i stand til at manifestere sine intentioner og skabe et naturligt flow omkring sig selv og de opgaver som skal håndteres.

Dette modul byder på alternative veje til at skabe inspirerende forandringsmiljøer, fyldt med kreativitet, innovation og samarbejde.

Vi letter på låget for din egen kreativitet, spontanitet og evner til ny spændende tænkning. Du bliver udfordret på din egen autopilot - og lærer bevidst at bruge det kreative felt til nyskabelse. Du lærer konkrete måder at bryde hjernens naturlige kodning, så du kan skabe et innovativt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og nyskabelse er i centrum. Vi hjælper dig til at skabe en vækst tankegang. Ud fra konkrete eksempler fra virksomheder inspirerer vi til, hvordan du kan vende reaktiv adfærd til proaktiv og kreativ adfærd i din organisation. Vi arbejder med nogle dilemmaer, der er forbundet med at turde slippe kontrollen, tage chancer, stole på at der findes mange veje til ”Rom”.

TL Modul Badge 09.png

MODUL 9


certificering

Certificering består af 3 elementer:

- Opgaven: ”Mit organisatoriske aftryk”, som afleveres 2 uger før certificeringsmodulet.

- 30 minutters præsentation af din opgave

- Udarbejdet strategi for det kommende år

Inden dette modul har du afleveret din personlige opgave, som du skal udarbejde for at blive certificeret i ” Transformational Leadership”.

På modulet skaber vi en kobling mellem fortid, nutid og fremtid. Hver deltager præsenterer egen vision for fremtiden, tanker, intentioner og handlinger, som skaber kvantespring i organisationen og hos sig selv. Vi inspirerer, udfordrer og støtter hinanden til at komme tættere på kernen og skabe vækst i organisationer. Og vi fejrer i fællesskab vores succeser fra året, der er gået.