WHAT IS DONE BY ♥ IS ABSOLUTELY EFFECTIVE

LEDERSKAB I FORANDRING


 

FRIGØR DIT FULDE POTENTIALE MED LEDERSKAB I FORANDRING

Den leder som skaber et udviklende, tillidsfuldt, ærligt og inspirerende arbejdsmiljø med både medarbejdere og kollegaer, har langt større sandsynlighed for at lykkes med sine forandringer.

I HUMAN UNIVERZ har vi stor erfaring med at hjælpe lederteams på alle organisatoriske niveauer med en 360 graders vurdering af, i hvilken grad lederne har de nødvendige kompetencer og færdigheder til at skabe effektive forandringer, og hvordan lederen med fordel kan styrke sine kompetencer.

Med dagligdagen som læringsrum inspirerer, engagerer og hjælper vi ledere til at erstatte autopiloten med en mere bevidst og nærværende ledelsesstil med god balance mellem beslutninger og handlinger. Vi designer et forløb, som tager udgangspunkt i de udfordringer, som ledelsesteamet og den enkelte leder står overfor. Metoden er vekselvirkninger mellem gruppe og individ, fx ledermøde og individuel coaching.

 

FOKUSOMRÅDER

Vi inspirerer ledere til at udøve bevidst og kompetent lederskab ved at fokusere på:

  • Lederens ansvar og råderum frem for det, der lige nu er vilkår

  • Hvilke kompetencer lederen skal styrke hos sig selv, på projekter og i organisationen

  • Tiltag, som kan accelerere forandringsprocesser her og nu

  • Lederens mentale udfordringer og barrierer, herunder overbevisninger, som kan drille – sammenhængen mellem indre og ydre transformation

Læs mere