Tillidens Tre Bærende Komponenter

tillidstrekant.png

PRAKTISKE SKRIDT TIL AT OPBYGGE TILLID PÅ ARBEJDSPLADSEN

Skepsis og mangel på tillid florerer i vores kultur (ofte med god grund). Mange ledere har vist sig at være utroværdige, hvorved de svigter både deres medarbejdere og omverden. Ofte er tillid (eller rettere mangel på tillid) et problem på arbejdspladser blandt kollegaer og i endnu højere grad mellem medarbejdere og ledelse. Vi hører sætninger som: "Jeg stoler ikke på ham", "de er ikke troværdige", og "du kan ikke stole på ledelsen".

Et problem med den slags udtalelser er, at de er  generelle, og at de kun giver meget lidt plads til forbedring af situationen. "Du ikke kan stole på Susan" er en udtalelse (og på samme tid en negativ bedømmelse), der er vanskelig at modbevise. Det er ikke let at opnå andres tillid på arbejdspladsen, og især ikke hvis der er et kynisk arbejdsmiljø. Men når man har forstået, hvad "tillid" rent faktisk er, kender dens komponenter, og ved hvordan man opnår tillid, giver det mulighed for at overvinde den hidtil manglende tillid i en relation.

 

AT FORSTÅ TILLID

Første skridt er at forstå tillidens tre bærende komponenter: Kompetence, konsistens og karakter. Det er som med en trebenet skammel; Alle tre ben(komponenter) skal være til stede, for at stolen (tilliden) ikke vælter.

 

KOMPETENCE

Hvis en person eller virksomhed ikke har evnerne til at udføre den opgave, du ønsker, er det direkte tåbeligt at regne med at den bliver udført. At have viden, evner, ressourcer og kapacitet til at fuldføre en opgave er helt afgørende for at kunne opbygge tillid. Netop derfor er udtalelser, referencer eller opbakning fra tidligere arbejdsgivere eller kunder så vigtigt – de er ekstern dokumentation for at det, der bliver sagt af en medarbejder eller leverandør står til troende.

 

KONSISTENS

En person eller en organisation kan have kompetencen til at fuldføre en opgave; De har færdigheder, talent og ekspertise til at gøre, hvad der forventes. Men hvis en persons arbejde eller en virksomheds produkter er af svingende kvalitet, hvis du ikke konsekvent får varen til tiden, eller hvis en serviceudbyder ikke dukker op, fordamper tilliden. På samme måde er det med de medarbejdere, som har evnerne til at gøre deres job, men som altid kæmper med at få opgaverne udført inden for deadline.

 

KARAKTER 

I denne kontekst skal karakter primært forstås som ærlighed, integritet og troen på at andre mennesker tænker på både dine og egne behov. Vellykkede forretninger (især komplekse) afhænger i høj grad af at begge parter er indstillet på at tro på at:

 • De oplysninger, der gives er rigtige

 • Intet vigtigt er skjult eller udeladt

 • Den anden part er ikke blot ude på at tjene en hurtig skilling

 • De vil levere præcis de varer eller tjenesteydelser, som er aftalt.

I interne arbejdsrelationer, har vi tillid til at vores kolleger giver os alle de oplysninger, vi skal bruge for til at fuldføre vores arbejde, og at de ikke arbejder på at vi mislykkes for at sætte sig selv i et godt lys.

 

SITUATION-SPECIFIKT

For at forstå tillid, er det ud over de "tre K'er”, vigtigt at vide, at tillid ikke er noget generelt og statisk, selv om vi taler om det, som om det er ("jeg har bare ikke tillid til hende"). Tillid er situation-specifikt. Vi stoler på at en person kan udføre en opgave på en bestemt måde, og til en bestemt tid. Hvis du for eksempel stoler på, at en medarbejder kan hjælpe dig med opgaver uden for hendes ekspertise, kan det vise sig at din tillid er malplaceret. Til gengæld vil en tro på til at hun kan udføre en opgave indenfor et område, hvor hun brillerer, give hende bedre mulighed for at leve op til din tillid. I det øjeblik vi accepterer, at tillid er situation-specifikt, har vi fundet en vej, vi kan følge til at opbygge eller genopbygge et højt tillidsniveau. Hvis vi bare siger, "Hun ikke er troværdig," er der ikke noget hun kan gøre for at afhjælpe situationen. Fordi der ikke er noget "næste trin" at tage, kommer vi ikke videre.Hvis vores holdning er, at den anden person er kilden til problemet, og at spørgsmålet først bliver løst, når personen ændrer sig, kommer der sjældent noget godt ud af det.

 

OPBYGNING AF TILLID

Hvis du har svært ved at stole på en af dine kolleger, foreslår vi, at du bruger de tre K'er til at finde ud af, hvorfor du har problemer med tillid til netop denne person. Er det fordi du ikke tror, han er kompetent til at løse opgaven? Eller er det fordi du ikke har tillid til at han kan levere opgaven inden for deadline? Eller sætter du måske spørgsmålstegn ved hans motiver? Find ud af om dine bekymringer har rod i virkeligheden, eller om det drejer sig om dine tidligere erfaringer med ham.

Når du først har erkendt, at tillid er situation-specifikt, bliver det muligt at få forholdet  ud af "alt eller intet" dødvandet (hun er troværdig/ikke troværdig). Hvis du har problemer med at have tillid til nogen, kan du:

 • Forsøge at angive, så detaljeret som muligt, hvilken handling du specifikt har problemer med i forhold til at udvise tillid til ham og hvorfor. Spørg dig selv hvad personen har gjort eller ikke gjort, som har forårsaget mistillid?

 • Overveje, hvilke af de tre ”K'er” din mangel på tillid i denne situation stammer fra.

 • Identificere situationer eller handlinger, hvor du er villig til at stole på personen. Hvis muligheden opstår, kan du lade personen bekræfte sin troværdighed i disse situationer.

 • Beslutte hvad personen kan gøre for at styrke din tillid til ham i denne situation og overveje i hvilke situationer og under hvilke omstændigheder du vil kunne have tillid til ham.

 • Når det virker som om en kollega har svært ved at have tillid til dig, kan du:

 • Spørge hende direkte, om du har gjort noget, der har undergravet hendes tillid til dig. Hvis det er tillfældet, må du finde måder at ”gøre det godt igen”, såsom at undskylde og udbedre eventuelle skader.

 • Bekræfte, at du ønsker hendes tillid og vise tydeligt, både i ord og handling, at du tager skridt til at fortjene eller genopbygge hendes tillid.

 • Være villig til at begynde i det små med at vise hende at du er til at stole på, enten i andre situationer eller under specifikt definerede parametre. Begynd i det små og byg videre derfra.

 • Sørge for tydeligt at vise din kompetence, at du er konsistent, samt at du varetager både hendes og egne interesser.

Tillid i relationer er helt afgørende når man ønsker at skabe en fælles succes. Når kollegaer lærer at have tillid til hinanden, og i hvilke situationer de skal stole på hinanden, forløber samarbejdet meget lettere, produktiviteten stiger – og arbejdet bliver langt mindre stressende. Et stærkt fundament for at skabe effektive forandringer.

Copyright Dr. Paul White, Appreciation at Work & HUMAN UNIVERZ