CHARITY CHANGE

VIL DU GØRE EN FORSKEL?


 

Få professionel hjælp til at skabe effektive forandringer i din velgørende organisation.

HUMAN UNIVERZ ønsker at påtage sig en ansvarlig rolle i samfundet. Som en del af vores CSR strategi tilbyder vi gratis konsulentstøtte til velgørende organisationer.

 

Står I overfor eller er I i gang med en stor forandring, hvor I har brug for en professionel sparringspartner?

Vi kan bidrage med en kommunikationsekspert, en sparringspartner, effektmålinger, design af forandringsstrategi og identifikationen og håndteringen af modstand.

 

Har I brug for at øge jeres kompetencer indenfor forandringsledelse?

Vi faciliterer workshops for øverste ledelse, første linjeledere, projektledere og medarbejdere. Al læring er med fokus på igangværende forandringer i organisationen.

Er der behov for at inspirere medarbejdere og ledere til at tænke anderledes om forandringer?

Vi holder foredrag og korte workshops.

 

Kunne I tænke jer at arbejde med at skabe en mere forandringsparat organisation?

Vi rådgiver og støtter organisationer i at vurdere nuværende forandringsmodenhed og identificere konkrete tiltag som kan øge modenheden.

Oplever I at være kørt fast i forandringen og har behov for at få inspiration til at komme videre? - Eller mangler du en djævelens advokat, som hurtigt kan identificere ”hullerne” i vejen mod målet for forandringen?

Afsæt omkring 2 timer, hvor vi drøfter dine udfordringer og dilemmaer i forhold til en konkret forandring, som du driver.

Vi har fokus på at skabe effektive forandringer gennem brug af effektive værktøjer, øge kompetencen hos primære aktører.

 

Kontakt os for en dialog om hvordan vi kan hjælpe bedst. Skriv til contact@humanuniverz.com. Vi glæder os til samarbejdet.

DET SIGER KUNDERNE: 

"In the years 2010 and 2011 we worked with organizational changes. We were strongly inspired by the ADKAR model of change and particularly by HUMAN UNIVERZ who not only delivered an excellent introduction to the model, but also provided us with dedicated guidance in a follow-up course, stretching from mid 2010 to end of 2011. The result was much stronger competences in change management among our senior management team and sectionleads,  including much better understanding of the tools to use

(and not to use), when and how in the process of change.

The consultants from HUMAN UNIVERZ were acting passionately, at the same time professionally – and with a good sense of humor!

For our organization the work of HUMAN UNIVERZ has proven to be of great value in our aspirations of being the world’s largest organization for vulnerable children – and it has given all the managers who participated a firm ground to stand on, when they face the challenges of leading and delivering changes."

 

Mads Gaub, Red Barnet