Hvad er ActeeLeadership?

ActeeLeadership er et simuleringsværktøj, som gennem en række realistiske problemstillinger udfordrer deltagernes ledelsesmæssige præferencer og kompetencer. ActeeLeadership er rettet mod både erfarne og nye ledere og kan tilrettelægges, så det nøje matcher deltagernes specifikke ledelsesudfordringer og den organisatoriske placering.

I en dynamisk leg med viden, roller, behov og kvalifikationer træffer deltagerne beslutninger, der sætter deres ledelsesstil og kompetencer i perspektiv. Praktiske øvelser kombineres med teoretisk undervisning i ledelsesstile og resulterer i, at deltagerne får kortlagt deres personlige ledelsesstil og der laves en udviklingsplan for hver enkelt deltager.

Gennem spilteknologien får deltagerne et klart syn på styrker og svagheder ved deres ledelsesstil. ActeeLeadership introducerer nye ledelsesstile og fokuserer på at give deltagerne kompetencer til at se og fortolke konsekvenserne af forskellige måder at lede på. Redskabet udvikler deltagernes ledelsesrepertoire og deres bevidsthed om dominerende og fordelagtige ledelsesstile i organisationen. ActeeLeadership bygger blandt andet på Daniel Golemans teori om de seks ledelsesstile og deres underliggende emotionelle kompetencer. Spillet er et unikt refleksionsspil, som konkretiserer, hvilke kompetencer, styrker, svagheder og stiltræk, der guider den enkeltes lederadfærd.

Effekter af ActeeLeadership

  • Træning i at løseledelsesmæssige problemstillinger med bevidst brug af ledelsesstil.

  • Praksisnær viden om og forståelse for koblingen mellem emotionel intelligens og ledelsesstil.

  • Dybere indsigt i egen ledelsesstil gennem feedback fra kollegaer og andre ledere.

  • En personlig profil og en personlig udviklingsplan for egen ledelsesstil.

  • Skalerbar måde at give din organisation et fælles sprog og bevidsthed om ledelse som disciplin.

  • Indsigt i, hvordan man bruger ledelse til at skabe resultater såvel menneskeligt som i forhold til bundlinjen.

  • Indblik i teorien bag de seks ledelsesstile.

  • Øvelse i at tilpasse ledelsesstilen til konteksten, aktuelle udfordringer og organisatorisk strategi.

  • Med data fra spillet kan vi analysere de valg, som deltagerne træffer og hvilken betydning det har for organisationens evne til at gennemgå forandringsprocesser. Vi kan også analysere data i forhold til andre organisationer inden for samme branche, hvilket giver et helt unikt redskab til at forme og planlægge en forandringsstrategi.

 

ACTEECHANGE TEAMET

Liselotte 01.jpg

LISELOTTE
SØNDERGAARD

Jeg vil være din instruktør og glæder mig til at se dig på holdet

T  +45 51 78 63 23
E  liselotte@humanuniverz.com

LinkedIn

Sofie 01.jpg

SOFIE
HALKJÆR

Jeg vil være din instruktør og glæder mig til at se dig på holdet

T  +45 30 11 63 23
E  sofie@humanuniverz.com

LinkedIn

Rikke 1-1.JPG

RIKKE
DANDANELL

Jeg er din kontaktperson og glæder mig til at tage imod din tilmelding og alle spørgsmål

T  +45 25 32 63 23
E  rikked@humanuniverz.com

LinkedIn

actee0085.png
 

Lær mere om ActeeChange


 

Se også